Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten tussen de lactatiekundige en opdrachtgever en/of cliënt geregeld. In de algemene voorwaarden wordt veelvuldig het woord ‘haar’gehanteerd wanneer wordt gesproken over de lactatiekundige, de opdrachtgever of de cliënt. Dit is puur een praktische keuze geweest om de algemene voorwaarden zoals deze er liggen leesbaar te houden

NVL
borstvoeding

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Ik behandel al jouw gegevens volgens het privecyprotocol.   

WHO-code

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

De WHO-code wil:

* borstvoeding beschermen en bevorderen
* dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
* dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
* dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

borstvoedingshulp

Klacht

Heb je een klacht over je lactatiekundige? Zit je met vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten. 
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? 
De Nederlandse Verenging voor Lactatiekundige heeft een klachtencommissie zie onderstaande link.